Wicepremier i Minister Gospodarki p. J.Piechociński otworzył konferencję „Polska bez azbestu”

26 listopad 2014 r.

W dniach 24-25 listopada br. w Warszawie, odbyła się ogólnopolska konferencja „Polska bez azbestu”, zorganizowana przez federację Zielonych GAJA. Wydarzenie otrzymało patronat Ministra Gospodarki p. Janusza Piechocińskiego, który osobiście otworzył konferencję.

Jesteśmy pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który podjął wyzwanie wycofania z użytkowania wyrobów zawierających azbest. Przyczyni się to do minimalizacji negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością tej substancji na naszym terytorium” – powiedział podczas konferencji wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński


Wicepremier podkreślił , że głównym celem „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania tej substancji na środowisko. – Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest oczyszczenie kraju z azbestu – powiedział.

Na spotkanie dotyczące usuwania wyrobów azbestowych przyjechało ponad 200 przedstawicieli urzędów gmin. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło pracowników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Urzędów Marszałkowskich oraz wiodących firm zajmujących się problematyką azbestu w naszym kraju. Uczestnicy konferencji zapoznali się z następującymi wykładami:

  1. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (POKzA) – Monika Krasuska – Ministerstwo Gospodarki, Departament Instrumentów Wsparcia
  2. SYSTEM Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -  Krystian Szczepański – Wiceprezes NFOŚiGW
  3. Kampania antyazbestowa - podsumowanie projektu – Agnieszka Plich – Federacja Zielonych GAJA
  4. Azbest – problem na szeroką skalę – Ulrik Spannow - BAT Kartellet Dania - duńska konfederacja związków zawodowych sektora budowlanego
  5. Działania w zakresie narażenia i ochrony zdrowia w ramach POKzA – Gabriela Olędzka – Warszawski Uniwersytet Medyczny
  6. Dobre praktyki w zakresie usuwania azbestu na przykładzie Gminy Szczucin –Jan Sipior – Członek Rady programowej POKzA, Wiceprezes Fundacji Ekologicznej Wolni od Azbestu
  7. Wzorcowa inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest – Beata Gładkowska-Chocian – Ekoton Sp. z o.o.
  8. Obsługa Bazy Azbestowej – Wojciech Górka – administrator BA
  9. Elektroniczny System Informacji Przestrzennej do monitorowania realizacji POKzA – Ewa Wilk – WGS84 Polska Sp.z o.o.
  10. Zarządzanie nieruchomością z azbestem – Piotr Sobeyko-Bejnarowicz - prawnik

Zapraszamy też do zapoznania się z materiałami wideo nagranymi podczas konferencji:

MATERIAŁY WIDEO

Ponadto, spotkanie było niebywałą okazją do wymiany doświadczeń, wiedzy, a także rozwiązań zmierzających do skuteczniejszej realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, zarówno na poziomie lokalnym jak i ogólnopolskim.

Niniejsza konferencja została zorganizowana w ramach podsumowania 3 letniego projektu "Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest," dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w ramach instrumentu finansowego LIFE+ Unii Europejskiej.

Seminaria w Twoim regionie

Znajdź seminarium edukacyjne o tematyce usuwania azbestu. Skorzystaj z naszej bazy wiedzy.

Szukaj seminarium

Pozyskaj Dofinansowanie

Znajdź profesjonalną firmę

Znajdź profesjonalną firmę utylizującą azbest i eternit. Skorzystaj z naszej bazy wiedzy.

Szukaj firmy
XNie pokazuj tego powiadomieniaWażne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.