Baza wiedzy - Dofinansowania

Każda gmina, która posiada uchwalony program usuwania azbestu oraz inwentaryzację wyrobów azbestowych, może ubiegać się o środki z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na demontaż wyrobów azbestowych, ich transport oraz składowanie. Taka możliwość istnieje dzięki uruchomionemu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programowi Priorytetowemu "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III - Usuwanie wyrobów zawierających azbest". Gminy – coraz częściej bez ponoszenia własnych kosztów - mogą sfinansować usunięcie wyrobów azbestowych znajdujących się w ich zasobach, w zasobach osób fizycznych czy wspólnot mieszkaniowych. Coraz więcej samorządów skorzystało i nadal korzysta z tego programu.

Osoba fizyczna – właściciel/użytkownik wyrobów zawierających azbest - może ubiegać się w swoim urzędzie gminy o dofinansowanie do demontażu tych wyrobów, ich transportu i składowania. Poziom dofinansowania może wynieść – w zależności od regionu kraju - od 75% do 100% wartości prac. Warunkiem otrzymania dotacji przez osobę fizyczną jest:

1) złożenie przez tę osobę informacji o wyrobach zawierających azbest w swojej gminie

2) posiadanie przez gminę uchwalonego programu usuwania azbestu,

3) przyznanie gminie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

4) ogłoszenie przez gminę konkursu dla mieszkańców na dofinansowanie usunięcia wyrobów azbestowych lub obowiązywanie w gminie regulaminu przyznawania dotacji na ten cel,

5) poprawne złożenie przez osobę fizyczną deklaracji skorzystania z dofinansowania zgodnie z obowiązującym w gminie regulaminem lub konkursem.

 

W gminie może funkcjonować dwojaki sposób realizacji prac polegających na usuwaniu wyrobów azbestowych w ramach prowadzonej akcji:

1) Gmina może wyłonić jednego wykonawcę prac w drodze przetargu. W tym przypadku rozliczanie za wykonane prace odbywa się najczęściej między gminą a firmą.

lub

2) Wybór wykonawcy prac przez poszczególne osoby fizyczne odbywa się zgodnie z zasadami wolnego rynku. Poniesione przez osobę koszty są najczęściej refundowane przez gminę na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę prac.

 

Podczas korzystania ze wsparcia gminy w zakresie usuwania azbestu radzimy zwrócić uwagę na:

-> publikowanie konkursów na stronach internetowych gminy lub na tablicach ogłoszeń,

-> terminy składania wniosków oraz kompletność dokumentacji,

-> wysokość możliwej do uzyskania dotacji/refundacji kosztów na usuwanie azbestu,

-> konieczność samodzielnego wyboru profesjonalnej firmy demontującej i transportującej wyroby azbestowe na składowisko,

-> zgłoszenie do starostwa powiatowego zamiaru wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę

-> sposób realizacji demontażu przez wykonawcę prac,

-> konieczność otrzymania od wykonawcy prac karty przekazania odpadów na składowisko,

-> konieczność wystawienia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych,

UWAGA!

W przypadku stwierdzenia naruszenia podstawowych zasad BHP przez firmę demontującą azbest, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska oraz do urzędu gminy. Lekceważenie środków ostrożności podczas demontażu wyrobów azbestowych może powodować zwiększenie ryzyka utraty zdrowia pracowników danej firmy, a także przedostawania się szkodliwych włókien azbestowych do powietrza.

W przypadku nieposiadania przez gminę programu usuwania azbestu:

-> jeśli wyroby azbestowe są w dobrym stanie technicznym warto wstrzymać się z decyzją o demontażu do czasu uchwalenia programu przez gminę i pozyskania przez nią środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

-> jeśli wyroby azbestowe są w złym stanie technicznym (np. eternit kruszy się, jest połamany, przecieka, odpada, występują widoczne ślady erozji), właściciel nieruchomości powinien zlecić usunięcie wyrobów azbestowych na własny koszt.

 

 

 

Zdajemy sobie sprawę, że największym problemem dla gmin w sięganiu po pieniądze funduszu są zbyt wysokie koszty zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

W województwie warmińsko-mazurskim WFOŚiGW w Olsztynie udziela dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych przez Bank Ochrony Środowiska / mechanizm szwajcarski. Szczegółowe informacje, a także wniosek wraz z instrukcją wypełniania dostępny jest na stronie internetowej WFOŚiGW w Olsztynie

pod adresem:

http://www.wfosigw.olsztyn.pl/

można też skontaktować się z Funduszem telefonicznie

(89) 522 02 00

osobą do kontaktu jest

Ewa Kowerzanow-Luto

(89) 522 02 11

Zachęcamy Państwa również do pozyskania informacji we właściwym urzędzie miasta/gminy czy istnieje możliwość otrzymania środków z Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Azbestowych.

Oto lista gmin które starały się o dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie lub z innych źródeł (Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska, Program szwajcarsko-polskiej Współpracy itp.) w 2013 roku:

Braniewo

Budry

Działdowo

Dźwierzuty

Ełk

Górowo Iławeckie

Górowo Iławeckie

Grodziczno

Gronowo Elbląskie

Iława

Jedwabno

Kętrzyn

Kętrzyn

Kisielice

Kiwity

Kolno

Korsze

Kowale Oleckie

Lidzbark Warmiński

Lubomino

Miłomłyn

Mrągowo

Nidzica

Nowe Miasto Lubawskie

Olecko

Olsztynek

Ostróda

Pisz

Purda

Płośnica

Ruciane-Nida

Ryn

Sępopol

Świętajno

 


Seminaria w Twoim regionie

Znajdź seminarium edukacyjne o tematyce usuwania azbestu. Skorzystaj z naszej bazy wiedzy.

Szukaj seminarium

Pozyskaj Dofinansowanie

Znajdź profesjonalną firmę

Znajdź profesjonalną firmę utylizującą azbest i eternit. Skorzystaj z naszej bazy wiedzy.

Szukaj firmy

PORADY PRAWNE

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnych, praktycznychporad prawnych
w zakresie usuwania azbestu i eternitu! Zadaj pytanie ekspertowi
XNie pokazuj tego powiadomieniaWażne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.