Konkurs AZBEST 2017!

6 marzec 2017 r.

Udział w konkursie mogą wziąć jednostki samorządu terytorialnego (JST) wszystkich szczebli. Zasady konkursu zostały wskazane w Regulaminie konkursu.

Oferty można składać na następujące zadania:

Blok 2 – działania edukacyjno-informacyjne

Dotacje przeznacza się na finansowanie poniższych zadań:

1)         działalność informacyjno-popularyzacyjna w mediach lokalnych;

2)         organizacja konferencji, sympozjów, warsztatów, szkoleń nt. zagrożeń powodowanych kontaktem z azbestem, prawidłowego usuwania wyrobów azbestowych, itd.;

3)         wydanie poradników, ulotek lub plakatów na temat prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, uwzględniających najnowsze zmiany przepisów, bądź opracowań prezentujących osiągnięcia w tej dziedzinie.

Blok 3 – zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest

Dotacje przeznacza się na finansowanie poniższych zadań:

1)         wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

  • dotyczącej osób fizycznych, wraz z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego; warstwa obrysów umożliwia eksport wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej do warstw w formacie *.shp i *.pdf, zgodnie z załącznikiem zamieszczonym na stronie internetowej konkursu; wyniki inwentaryzacji zasilą Bazę Azbestową (www.bazaazbestowa.gov.pl);
  • dotyczącej osób prawnych, wyniki inwentaryzacji wraz z numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego powinny zostać przekazane do właściwego Urzędu Marszałkowskiego (bez wprowadzania danych do Bazy Azbestowej);

2)         aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

  • dotyczącej osób fizycznych, wraz z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego; warstwa obrysów umożliwia eksport wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej do warstw w formacie *.shp i *.pdf, zgodnie z załącznikiem zamieszczonym na stronie internetowej konkursu; wyniki inwentaryzacji zasilą Bazę Azbestową (www.bazaazbestowa.gov.pl);
  • dotyczącej osób prawnych, wyniki inwentaryzacji wraz z numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego powinny zostać przekazane do właściwego Urzędu Marszałkowskiego (bez wprowadzania danych do Bazy Azbestowej).

Regulamin Konkursu (PDF 222 KB)

Oferty należy składać za pomocą aplikacji internetowej, która będzie dostępna na stronie internetowej w dniach 20 marca - 7 kwietnia 2017 r.

Oferty złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej do dnia 28 kwietnia 2017 r.

Źródło: www.mr.gov.pl

Seminaria w Twoim regionie

Znajdź seminarium edukacyjne o tematyce usuwania azbestu. Skorzystaj z naszej bazy wiedzy.

Szukaj seminarium

Pozyskaj Dofinansowanie

Znajdź profesjonalną firmę

Znajdź profesjonalną firmę utylizującą azbest i eternit. Skorzystaj z naszej bazy wiedzy.

Szukaj firmy
XNie pokazuj tego powiadomieniaWażne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.